Denewa

Denewa project

Binnen het Denewa project wordt door Duitse en Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen samengewerkt op het gebied van watertechnologie. Het project focust op 2 onderwerpen: riothermie en de behandeling van afvalwater van ziekenhuizen.

Binnen het project wordt kennis gedeeld en wordt de vorming van economische netwerken bevorderd en grensoverschrijdende samenwerking gestimuleerd.

Het project Denewa wordt in het kader van het INTERREG IVA programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Niedersachsen, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Provincie Fryslân en de provincie Groningen. Het wordt begeleid door het programmamanagement INTERREG bij de Eems Dollard regio.

efvrovdeu idn
sluiten

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Indien u niet meer over uw inloggegevens beschikt verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Username:
Password: