Denewa

Riothermie

Door terugwinning en inzet van warmte uit rioolwater kan het energieverbruik in gebouwen worden teruggedrongen of de warmte kan worden geconverteerd naar een andere energievorm. Het denewa-project beoogt dit onderzoeksgebied binnen de Eems Dollard regio een zet in de goede richting te geven door ruimte te bieden aan experimenteel onderzoek naar nieuwe innovatieve technologieën. Het uittesten van verbeterde warmtewisselaars en het verzamelen van aanvullende informatie over riothermie zijn gericht twee doelen die aanvullend zijn op de algemene doelen:

  • Het promoten van riothermie en benutten van kennis uit Duitsland en Nederland.
  • Het vormen van een netwerk van bedrijven en andere organisaties uit Nederland en Duitsland rondom kennisuitwisseling e en business development.
De volgende deelprojecten zijn gedefinieerd:
  • Nuttig gebruik van warmte uit de riolering (KWR/Waterbedrijf Groningen)
  • Gebruik van warmte uit het rioolstelsel: concepten en modellen (IRO/OOWV)
  • Warmte uit industrieel afvalwater (Kann-Dehn/Stadt Aurich)
efvrovdeu idn
sluiten

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Indien u niet meer over uw inloggegevens beschikt verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Username:
Password: